Școala Doctorală

Știinţe Umaniste, Politice şi ale Comunicării

Noutăți


Conferinţa ştiinţifică internațională SYMPOSIA STUDENTIUM, MAGISTRUM, DOCTORANDUM.

ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE UMANISTE, POLITICE ȘI ALE COMUNICĂRII în colaborare cu FACULTATEA DE LITERE și FACULTATEA RELAȚII INTERNAȚIONALE, ȘTIINȚE POLITICE ȘI JURNALISM organizează conferinţa ştiinţifică internațională SYMPOSIA STUDENTIUM, MAGISTRUM, DOCTORANDUM.
Conferinţa va avea loc la 27 aprilie 2017, în incinta ULIM.


COMPETIȚIA DE GRANTURI

Școala Doctorală Științe Umaniste, Politice și ale Comunicării anunță și îndeamnă conducătorii de doctorat să participe la competiția națională a proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat, organizată de către Ministerul Educației al Republici Moldova în anul 2016.