Școala Doctorală

Știinţe Umaniste, Politice şi ale Comunicării

Evenimente


Conferinţa ştiinţifică internațională SYMPOSIA STUDENTIUM, MAGISTRUM, DOCTORANDUM.

ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE UMANISTE, POLITICE ȘI ALE COMUNICĂRII în colaborare cu FACULTATEA DE LITERE și FACULTATEA RELAȚII INTERNAȚIONALE, ȘTIINȚE POLITICE ȘI JURNALISM organizează conferinţa ştiinţifică internațională SYMPOSIA STUDENTIUM, MAGISTRUM, DOCTORANDUM.
Conferinţa va avea loc la 27 aprilie 2017, în incinta ULIM.


Conferinţă ştiinţifico-didactică internațională Modernizarea didactico-științifică universitară în era europenizării și globalizării

În perioada 31 octombrie - 1 noiembrie 2016 a avut loc Conferinţă ştiinţifico-didactică internațională Modernizarea didactico-științifică universitară în era europenizării și globalizării. Conferința a fost organizată de către Școala doctorală în Științe Umaniste, Politice și ale Comunicării în cooperare cu Centrul de Studii Europene ULIM.


SYMPOSIA STUDENTIUM 2016
Pentru studenții ciclurilor Licență, Masterat și Doctorat

Școala Doctorală Științe Umaniste, Politice și ale Comunicării organizează conferinţa ştiinţifică anuală Symposia Studentium 2016. Conferinţa va avea loc la 15 aprilie 2016, în incinta ULIM.