Școala Doctorală

Știinţe Umaniste, Politice şi ale Comunicării

Filologie / Philology

 • 621 Ştiinţe ale limbajului/ Sciences of Language
  • 621.01 Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (cu specificarea limbii, după caz) / 
              General Linguistics; Philosophy of Language, Psycholinguistics; Engineering Linguistics (specification of the language)
  • 621.03 Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică (cu specificarea limbii, după caz) / 
             Phonetics and Phonology; Dialectology; History of language; Sociolinguistics, Ethnolinguistics ( specification of the language)
  • 621.04 Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (cu specificarea limbii, după caz / 
             Lexicology and lexicograpgy; Terminology and Specialized Languages; Traductology (specification of the language)
  • 621.05 Semiotică; semantică; pragmatică (cu specificarea limbii, după caz) / 
              Semiotics; Semantics; Pragmatics (specification of the language)
  • 621.07 Glotodidactică (cu specificarea limbii, după caz / 
              Glotodidactics/Language Teaching (specification of the language)
 • 622 Literatura/ Literature
  • 622.01 Literatura română / Romanian Literature
  • 622.02 Literatura universală şi comparată / Universal and Comparative Literature