Școala Doctorală

Știinţe Umaniste, Politice şi ale Comunicării

Istorie și Arheologie / History and Archeology

  • 611 Istorie / History
    • 611.02 Istoria românilor (pe perioade) / History of Romanians (with specification of time period)
    • 611.03 Istoria universală (pe perioade) / World History (with specification of time period)