Școala Doctorală

Știinţe Umaniste, Politice şi ale Comunicării

Istorie și Arheologie / History and Archeology

  • 571. Jurnalism și comunicare / Journalism and communication
    • 571.01 Jurnalism și procese mediatice / Journalism and media processes