Școala Doctorală

Știinţe Umaniste, Politice şi ale Comunicării

Științe Politice / Political Science

 • 561. Politologie / Politology
  • 561.01 Teoria, metodologia politologiei; instituții și procese politice /
             Theory, Methodology of Political Science; institutions and political processes
 • 562. Relații Internaționale /
  International Relations
  • 652.01 Teoria și metodologia relațiilor internaționale și a diplomației  / 
             Theory and Methodology of International Relations and Diplomacy
  • 652.02 Istoria relațiilor internaționale și politicii externe /
             History of International Relations and Foreign Policy
  • 652.03 Probleme și strategii ale dezvoltării globale și regionale  /
             Problems and Strategies in Global and Regional Development
  • 652.04 Teoria integrării europene, instituții, procese și politici europene  /
              Theory of European integration, European institutions, processes and policies