Școala Doctorală

Știinţe Umaniste, Politice şi ale Comunicării

Acte necesare

ACTELE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE

  • Cerere (ULIM, cab. 438, et.4)
  • Curriculum Vitae cu data prezentării şi semnătura doctorandului;
  • Diplomă de licenţă şi anexa la diplomă (legalizată la notar);
  • Diplomă de masterat şi anexa la diplomă (legalizată la notar);
  • Copia buletinului de identitate;
  • Copia adeverinţei de căsătorie sau a Certificatului de schimbare a numelui de familie (se referă la persoanele, care şi-au schimbat numele);
  • Adeverinţă de la locul de muncă;
  • Fotografii: 4 buc (mărimea 4x5 cm);
  • Certificat medical (forma 086U);
  • Referat de admitere (10-15 pag.).