Școala Doctorală

Știinţe Umaniste, Politice şi ale Comunicării

Manoli Ion, hab., prof. univ.