Școala Doctorală

Știinţe Umaniste, Politice şi ale Comunicării

Vicol Dragoș, dr. hab., conf. univ.

CV Europass

Lista publicațiilor