Școala Doctorală

Știinţe Umaniste, Politice şi ale Comunicării

  Despre

  Şcoala Doctorală în Științe Umaniste, Politice și ale Comunicării a fost creată în anul 2015, în conformitate cu prevederile art. 94 al Codului Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634) și ale Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 26.12.2014, nr. 386-396, art. 1101).
   
  Şcoala Doctorală în Științe Umaniste, Politice și ale Comunicării activează în cadrul a două facultăți – Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism și Facultatea Litere. Ea întrunește în rândurile sale conducători de doctorat, cadrele didactice, cercetătorii şi studenţii-doctoranzi. Școala cooperează prin membrii săi cu școli doctorale din domeniu de peste hotare, dar și cu organizații ale societății civile, angajatori și parteneri, împreună cu care urmărește îmbunătățirea calității și internaționalizarea studiilor doctorale.
   
  Şcoala Doctorală în Științe Umaniste, Politice și ale Comunicării oferă programe doctorale cu următoarele profiluri științifice: 562.Relații Internaționale, 571.Jurnalism și comunicare, 611.Istorie, 621.Științe ale limbajului și 622.Literatură. Studiile de doctorat sunt organizate prin învățământul la zi (3 ani) și sunt structurate în cursuri și seminarii, diverse activități de cercetare științifică, inclusiv participări la conferințe, scrierea și publicarea articolelor etc. Studiile se finalizează cu elaborarea și susținerea publică a tezei de doctorat și obținerea titlului de doctor în științe la una dintre specialitățile școlii.