Școala Doctorală

Știinţe Umaniste, Politice şi ale Comunicării

Sulac Sofia, dr., conf. univ., Universitatea din Comrat, RM

CV Europass

Lista publicațiilor