Școala Doctorală

Știinţe Umaniste, Politice şi ale Comunicării

Tamara Ceban, dr., conf. univ., Universitatea „Spiru Haret”, Bucuresti