Școala Doctorală

Știinţe Umaniste, Politice şi ale Comunicării

Ludmila Tihonov, dr., conf. univ.

CV Europass