Școala Doctorală

Știinţe Umaniste, Politice şi ale Comunicării

Mihai Cernencu, dr., conf. univ.

CV Europass

Publicații