Școala Doctorală

Știinţe Umaniste, Politice şi ale Comunicării

Ion Tentiuc, dr., conf. univ.

CV Europass 

Publicații