Școala Doctorală

Știinţe Umaniste, Politice şi ale Comunicării

Igor Cereteu, dr., conf. univ.

 

CV 

Publicații