Școala Doctorală

Știinţe Umaniste, Politice şi ale Comunicării

Istorie si Stiinte Politice

- planuri de studii
- programe analitice