Școala Doctorală

Știinţe Umaniste, Politice şi ale Comunicării

COMPETIȚIA DE GRANTURI

Școala Doctorală Științe Umaniste, Politice și ale Comunicării anunță și îndeamnă conducătorii de doctorat să participe la competiția națională a proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat, organizată de către Ministerul Educației al Republici Moldova în anul 2016.

Dosarele vor conține informația solicitată prin Metodologia de desfășurare a competiției proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat (Ordinul ME nr. 86 din 8 februarie 2016) și Metodologia ULIM de desfășurare a competiției proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat din, aprobată de către CȘȘD ULIM la 24 martie 2016.

Data limită de prezentare a dosarelor (varianta imprimată și electronică) de către conducătorii științifici di cadrul Școlii doctorale Științe Umaniste, Politice și ale Comunicării - 8 aprilie 2016, orele 12.00.