Școala Doctorală

Știinţe Umaniste, Politice şi ale Comunicării

SYMPOSIA STUDENTIUM 2016
Pentru studenții ciclurilor Licență, Masterat și Doctorat

Școala Doctorală Științe Umaniste, Politice și ale Comunicării organizează conferinţa ştiinţifică anuală Symposia Studentium 2016. Conferinţa va avea loc la 15 aprilie 2016, în incinta ULIM.

La conferinţă participă studenți ai ciclurilor licență, masterat și doctorat din ULIM și din alte instituții de învățământ superior din Moldova și de peste hotare. 

Lucrările conferinței vor fi organizate pe secții. Limbile de lucru: româna, franceza, engleza, rusa.

Programul conferinței