Școala Doctorală

Știinţe Umaniste, Politice şi ale Comunicării

Conferinţă ştiinţifico-didactică internațională Modernizarea didactico-științifică universitară în era europenizării și globalizării

În perioada 31 octombrie - 1 noiembrie 2016 a avut loc Conferinţă ştiinţifico-didactică internațională Modernizarea didactico-științifică universitară în era europenizării și globalizării. Conferința a fost organizată de către Școala doctorală în Științe Umaniste, Politice și ale Comunicării în cooperare cu Centrul de Studii Europene ULIM.

Programul conferinței a fost diversificat, incluzând și un in-house training preconizat în cadrul proiectului INOTLES TEMPUS, în care ULIM-ul este partener. In-house training-ul a fost organizat pentru cadrele didactice de la toate facultățile ULIM. În calitate de instructori au fost profesorii ulim-iști care au făcut parte din staff-ul proiectului INOTLES. La eveniment au participat și profesori de la Universitatea din Maastricht și Institutul de Studii Europene din Brussels.

 

Programul Conferinței