Școala Doctorală

Știinţe Umaniste, Politice şi ale Comunicării

Conferinţa ştiinţifică internațională SYMPOSIA STUDENTIUM, MAGISTRUM, DOCTORANDUM.

ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE UMANISTE, POLITICE ȘI ALE COMUNICĂRII în colaborare cu FACULTATEA DE LITERE și FACULTATEA RELAȚII INTERNAȚIONALE, ȘTIINȚE POLITICE ȘI JURNALISM organizează conferinţa ştiinţifică internațională SYMPOSIA STUDENTIUM, MAGISTRUM, DOCTORANDUM.
Conferinţa va avea loc la 27 aprilie 2017, în incinta ULIM.

La conferinţă participă studenți ai ciclurilor licență, masterat și doctorat din ULIM și din alte instituții de învățământ superior din Moldova și de peste hotare.

Lucrările conferinței se vor desfășura în secții.

Limbile de lucru: româna, franceza, engleza, rusa.