Școala Doctorală

Știinţe Umaniste, Politice şi ale Comunicării

Filologie

Anul I / 2015-2016

 

 • Specialitatea 621.03 Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică (cu specificarea limbii, după caz) /Phonetics and Phonology; Dialectology; History of language; Sociolinguistics, Ethnolinguistics ( specification of the language)
 1. Băloi Liliana; Cond. st.: d hab., conf. univ. Angela Savin

 

 • Specialitatea 621.04 Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (cu specificarea limbii, după caz) / Lexicology and lexicograpgy; Terminology and Specialized Languages; Traductology (specification of the language)
 1. Anghelova Alexandra; Cond. st.: , conf .univ. Sulac Sofia
 2. Bolfosu Andrei; Cond. st.:, prof. univ. Ana Guțu
 3. Bratunova Elena; Cond. st.: , conf .univ. Sulac Sofia
 4. Nicolaeva Prascovia; Cond. st.: , conf .univ. Sulac Sofia
 5. Rusu Alexandra; Cond. st.: , conf .univ. Inga Stoianov

 

 • Specialitatea 621.05 Semiotică; semantică; pragmatică (cu specificarea limbii, după caz)/ Semiotics; Semantics; Pragmatics (specification of the language)
 1. Draguţan Constantin; Cond. st.:, conf. univ. Victor Untilă
 2. Lisnic Aliona; st.: dr. hab., conf. univ. Angela Savin
 3. Nănuţ Claudia Nicoleta; Cond. st.: hab., prof. univ. Ion Manoli

 

 • Specialitatea 621.07 Glotodidactică (cu specificarea limbii, după caz)/ Glotodidactics/Language Teaching (specification of the language)
 1. Andrei Maria Mirabela, Specialitatea 621.07; Cond. st.: , conf .univ. Inga Stoianov

 

 • Specialitatea 622.02 Literatura universală şi comparată / Universal and Comparative Literature
 1. Colenciuc Ina; Cond. st.: hab., prof. univ. Elena Prus