Școala Doctorală

Știinţe Umaniste, Politice şi ale Comunicării

Cijacovschi Valentin, dr. hab., prof. univ.