Școala Doctorală

Știinţe Umaniste, Politice şi ale Comunicării

Rectorul Andrei GALBEN s-a stins…

S-a stins din viață Andrei GALBEN… Rector al Universității Libere Internaționale din Moldova (ULIM), istoric, profesor universitar, doctor habilitat. De un sfert de veac numele lui este asociat cu cel al ULIM-ului - universitate pe care a conceput-o, dezvoltat-o si promovat-o pe plan național si internațional cu mândrie si încredere de la 1992 încoace. Cu Andrei Galben in frunte, ULIM-ul a ajuns cea mai mare universitate privată din RM, susținând calitatea studiilor si cercetării, libertatea academică, inovația si creativitatea.

Andrei Galben a fost cunoscut in mediul academic si ca istoric, medievist cu renume și reprezentant strălucit al istoriografiei naționale. Legătura profesională cu istoria a propulsat-o cu începere din 1967 când se înscrie la Facultatea de Istorie a USM. După absolvirea facultății, a ținut să împărtășească cunoștințele și viziunile sale despre trecut elevilor școlii medii din or. Sângerei, unde a activat timp de un an, în calitate de învățător de istorie. Pasiunea pentru istorie, dorința de explorare a izvoarelor istorice, tendința de a-și aduce aportul la cercetarea trecutului l-au îndreptat în anul următor, 1973, spre Academia de Științe, unde s-a înscris la doctorat. A ales să cerceteze epoca evului mediu, manifestând un deosebit interes și focusându-se pe obiceiul pământului în Moldova medievală ca temă de doctorat. Doctor în istorie din 1975, dl Andrei Galben a continuat cercetarea istoriei Moldovei medievale susținând cu succes, în 1991, teza de doctor habilitat pe subiectul istoriei dreptului medieval al Moldovei. De la debutul său ca istoric și în anii care au urmat, dl Andrei Galben s-a impus ca un specialist de excepție: cunoștea foarte bine izvoarele istorice și le analiza în profunzime, participa activ la discuțiile de la catedră pe diverse probleme de istorie medievală și forma teze și concepții pe care le apăra cu dibăcie, polemizând cu oponenții și demonstrând clarviziune, competență și profesionalism. Lucrările sale axate pe obiceiul pământului și dreptul medieval din Moldova și/sau Basarabia au completat istoriografia națională cu noi viziuni și abordări, cu puncte de vedere originale și neordinare. Savantul Andrei Galben aducea noul și la conferințele științifice la care participa. Prezența sa forumurile științifice genera discuții aprinse pe diverse probleme de istorie medievală, dart fiind abordările sale și non-conformismul față de conceptele înrădăcinate. Aportul istoricului Andrei Galben la cercetarea trecutului, materializat printr-un număr impunător de publicații – monografii, studii și articole – completează pagini solide în istoriografia națională și va rămâne apreciat și util generațiilor următoare de istorici. 

Dragostea pentru istorie si dorința de a educa tinerii in spiritul cunoașterii trecutului, l-au impulsionat pe Andrei Galben la deschiderea unei facultăți de istorie la ULIM - idee susținută si realizată cu începere din 1997. Noua facultate s-a numit Istorie si Civilizație, transformată ulterior in Istorie si Relații Internaționale., iar mai târziu in Istorie, Relații Internaționale si Jurnalism. 

Colectivul de profesori si studenți ai Facultății Istorie, Relații Internaționale și Jurnalism este profund îndurerat de trecerea in neființă a Rectorului Andrei GALBEN si exprimă sincere condoleanțe familiei îndoliate si tuturor celor care l-au cunoscut.

Rectorul Andrei GALBEN a plecat… dar va rămâne veșnic viu in inimile, amintirea si memoria noastră.

Dumnezeu să-l odihnească!