Școala Doctorală

Știinţe Umaniste, Politice şi ale Comunicării

Media și Comunicare

  1. Alexandru Buhanțov, dr., conf. univ.
  2. Ludmila Lazăr, dr., conf. univ.